Category Archives: ถังเก็บน้ำ

การเลือกขนาดถังเก็บน้ำและวิธีการติดตั้งถังเก็บน้ำ

การเลือกขนาดของถังเก็บน้ำ ควรทราบจำนวนของผู้อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับปริมาตรของถังเก็บน้ำ ไม่ควรจะเลือกขนาดน้อยเกินไป หรือพอดีกับจำนวนคน

วิธีการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

ควรหาตำแหน่งที่จะวางถังเก็บน้ำเพราะ การเข้าไปติดตั้งเดินท่อได้ง่ายโดยเฉพาะ ปั๊มน้ำและต่อท่อน้ำเข้า รวมถึงท่อน้ำออกที่จะต่อออกมาสู่ปั๊มน้ำไปยังท่อจากตัวอาคาร

ข้อแตกต่างระหว่างถังเก็บน้ำสแตนเลส/ถังเก็บน้ำพลาสติก/ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ข้อแตกต่างระหว่างถังเก็บน้ำสแตนเลส/ถังเก็บน้ำพลาสติก/ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วิธีเลือกขนาดถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

error: Content is protected !!