การทำงานของถังดักไขมันติดใต้ซิงค์และถังดักไขมันฝังใต้ดิน

การทำงานของถังดักไขมันชนิดติดใต้ซิงค์และถังดักไขมันฝังใต้ดิน

น้ำเสียที่เป็นไขมัน และเศษอาหาร หลังจากกระบวนการทำความสะอาดภายในซิงค์ล้างจานจะผ่านลงมาสู่ท่อที่ต่อไว้ใต้ซิงค์ให้รับกับตัวถังดักไขมัน

 

  •    ขั้นตอนแรก ของการทำงานถังดักไขมันเริ่มจาก ตะแกรงดักเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในถังช่องแรกจะเป็นตัวกรองและคัดแยกเศษอาหารจากคราบไขมันออก จากนั้น
  •    ขั้นตอนที่สอง น้ำเสียจากที่เป็นส่วนไขมันจะเข้ามาอยู่ในช่องแรกและช่องดังกล่าวจะทำการคัดแยกตะกอนหนักที่เป็นเศษอาหารให้อยู่ก้นถังของช่องแรก แล้วไขมันจะแยกตัวออกจากน้ำเสียโดยลอยตัวบนผิวน้ำ
  •    ขั้นตอนที่สาม น้ำค่อยไหลมาเข้าสู่ช่องกรองที่สองของกระบวนการคัดแยกและตกตะกอนอีกครั้งแล้วจึงไหลสู่บ่อพัก ระบายไปยังบ่อของแหล่งน้ำเสียชุมชนต่อไป

 

วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษาถังดักไขมัน

1.ควรกวาดเศษอาหารให้หมดก่อนจะนำภาชนะลงสู่ซิงค์ล้าง เพราะเป็นการช่วยให้ทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารง่ายขึ้น

 

2.นำตะแกรงออกมาทำความสะอาดบ่อยครั้ง อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ จะช่วยให้ไขมันที่เกาะอยู่ในเศษอาหารเป็นส่วนที่ทำให้ถังดักไขมันมีคราบไขมัน ทำความสะอาดยากและมีกลิ่น  ก็ลดน้อยตามลงไปด้วย

 

3.คัดแยกน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วบรรจุใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัด ไม่ควรเทน้ำมันลงซิงค์โดยตรง เพราะจะทำให้มีปริมาณไขมันมากเกินไปแล้วทำความสะอาดยาก

 

4.ควรเลือกขนาดของถังดักไขมันให้เหมาะสมกับ ขนาดของผู้อยู่อาศัย หรือ คำนวณจากโต๊ะอาหารและผู้ที่เข้ามารับประทานอาหาร ถ้าถังดักไขมันมีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้เศษอาหารและไขมันเต็มถังเร็ว ทำให้จำเป็นต้องตักเศษอาหารและล้างทำความสะอาดภายในถังดักไขมันบ่อยขึ้น