การใช้งานหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติของหัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย (SEED PURE)

– ช่วยเร่งประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในถังบำบัดน้ำเสีย

– สามารถลดกลิ่นของน้ำเสียในถังบำบัดได้ในระดับหนึ่ง

– สามารถลดค่าBODออก ได้ในระดับหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับต้นทางประเภทของน้ำเสียว่ามาจากแหล่งใด และชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ที่จะสามารถบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับการใช้งาน )

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ควรจะทราบขนาดของถังบำบัดน้ำเสีย ว่าใช้ขนาดกี่ลิตร หรือ ควรทราบขนาดของบ่อบำบัด คสล. ว่ามีขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง แล้วหาปริมาตรออกมาเป็นจำนวนลิตร

เพื่อที่จะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของถังบำบัดน้ำเสีย เพราะถ้าหัวเชื้อจุลินทรีย์น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของถังบำบัดน้ำเสีย จะทำให้ลดประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียลงไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์

ถังบำบัดน้ำเสีย PURE ขนาดตั้งแต่ รุ่น PS-600 (600 ลิตร) ถึง PS-1600 (1600 ลิตร)

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปริมาตร 1 กิโลกรัม

 

ถังบำบัดน้ำเสีย PURE  ขนาดตั้งแต่ รุ่น PS-2000 (2000 ลิตร) ถึง PS-3000 (3000 ลิตร)

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปริมาตร 2 กิโลกรัม

 

ถังบำบัดน้ำเสีย PURE ขนาดตั้งแต่ รุ่น PS-4000 (4000 ลิตร) ถึง PS-5000 (5000 ลิตร)

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปริมาตร 3 กิโลกรัม

 

ถังบำบัดน้ำเสีย PURE ขนาดตั้งแต่ รุ่น PS-6000 (6000 ลิตร)

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปริมาตร 4 กิโลกรัม

error: Content is protected !!