ข้อแตกต่างระหว่างถังเก็บน้ำสแตนเลส/ถังเก็บน้ำพลาสติก/ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ข้อแตกต่างระหว่างถังเก็บน้ำสแตนเลส/ถังเก็บน้ำพลาสติก/ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

วิธีเลือกขนาดถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบ่งเป็น  2  แบบ

  1. ถังเก็บน้ำสแตนเลส คุณสมบัติแข็งแรง  ทนทาน  ทำความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีกลิ่นปะปนไปในน้ำ  เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำฝนไว้ดื่ม
  2. ถังเก็บน้ำพลาสติก / ไฟเบอร์กลาส มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในด้านรูปทรงและสีสัน  ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน  เหมาะสำหรับเก็บน้ำประปาสำรองไว้ใช้

การเลือกถังเก็บน้ำตั้งพื้นหรือเก็บน้ำใต้ดินเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสิ่งสำคัญอยู่ที่การเลือกขนาด  จากผลการสำรวจของการประปานครหลวงระบุว่าการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันต่อคนอยู่ที่  200  ลิตร  ดังนั้นควรเลือกขนาดถังเก็บน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคนในบ้าน

วิธีคำนวณง่ายๆคือ  เอาจำนวนคนในบ้านคูณ 200  และเอาตัวเลขที่ได้คูณ  2  ก็จะได้ขนาดถังเก็บน้ำที่เหมาะสม  สำหรับการใช้งานและเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

error: Content is protected !!